David – král a pastýř Izraele

Kurz poskytuje výklad vybraných textů z 1. a 2. knihy Samuelovy o významné izraelském králi Davidovi: o jeho vyvolení, ujímání se vlády nad izraelskými kmeny, o jeho zásluze na sjednocení Izraele, jeho přínosu pro Hospodinův kult, ale také o jeho lidských slabostech a nedostatcích. Jeho postava byla výrazně reflektována v dalších biblických spisech včetně Nového zákona díky mesiášským očekáváním s ním spojeným. To bude tématem posledních hodin kurzu.Garant a vyučující kurzu

ThLic. Mgr. et Mgr. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D.

Mgr. Ing. Reginald Pavel Větrovec, Th.D.


Počet hodin:

14 hodin

7 setkání


Výuka:

letní semestr 2024

úterý

16:00 - 17:30Přehled přednášek

 • 1. setkání: 20.2.2024

  David přichází na scénu (Od královského pomazání v 1 Sam 16 po naplnění role krále (pastýře a bojovníka za lid) v 1 Sam 17)

  Mgr. Ing. Reginald Pavel Větrovec, Th.D.

 • 2. setkání: 5.3.2024

  David je věrný i v nespravedlivém pronásledování Saulem (Střet dvou druhů panování v 1 Sam 18 – 2 Sam 1)

  Mgr. Ing. Reginald Pavel Větrovec, Th.D.

 • 3. setkání: 19.3.2024

  David sjednotitel Izraele a Hospodinův služebník (2 Sam 7) (Crescendo Davidova panování nad Izraelem 2 Sam 2–10)

  ThLic. Mgr. et Mgr. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D.

 • 4. setkání: 2.4.2024

  „Abšalome, můj synu!“ (Spor zájmu lidu a krále: David hřeší s Batšebou, součástí Hospodinova trestu je i Abšalomova vzpoura a ztráta tohoto syna – 2 Sam 11–19)

  doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L

 • 5. setkání: 16.4.2024

  Davidovo stáří (Rozbroje v Izraeli, David žalmista (návrat k 1 Sam 16*, vztah k 2 Sam 22 a Žl 18 atd.), další hřích při sčítání Božího lidu (2 Sam 24), pozdní léta, předání vlády a smrt – 2 Sam 20 – 1Král 2,12.)

  ThLic. Mgr. et Mgr. Cyril Tomáš Matějec, Ph.D.

 • 6. setkání: 30.4.2024

  Davidův odkaz (a) Starý zákon: Žalmy, pohled Chronisty (1 Kron); b) Nový zákon: Ježíš - "syn/ potomek Davidův"; c) dějiny Izraele až podnes)

  doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L

 • 7. setkání: 7.5.2024

  David v Koránu

  Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 75 % přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: 15.2.2024

Číslo kurzu: 10183

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: číslo přihlášky;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 11. leden 2024 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám