Dějiny umění (I.)

Cyklus přednášek nabídne posluchačům přehledné seznámení se s dějinami křesťanského umění. V rámci přednášek budou mít posluchači možnost získat ucelené vědomosti o jednotlivých uměleckých obdobích a uměleckých projevech od antiky až po umění 20. století.


Látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že každý rok se do kurzu hlásí samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.


Garant

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Koordinátor a kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Pousková

Kontakt: pouskova@ktf.cuni.cz


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Sobota; 8:30 - 11:30 hod.

Učebna P5


V celém akademickém roce 2020/2021 se s ohledem na epidemiologickou situaci výuka koná distanční formou. Předem nahrané přednášky jsou zveřejňovány do aplikace Moodle a budou pro účastníky kurzu dostupné do konce roku.


Období výuky

Celý akademický rok 2020/2021


Počet hodin

32 h


Přehled jednotlivých přednášek

1) 10. října 2020 – Úvod:


2) 21. listopadu 2020 - Antika a raně křesťanské umění:


3) 5. prosince 2020 – Středověk:


4) 16. ledna 2021 – Kultura – Řemeslo – Literatura:


5) 27. února 2021 - Renesance:


6) 27. března 2021 - Baroko:


7) 10. dubna 2021 - Výstavy a péče o památky:


8) 22. květen 2021 - 19. a 20. století:


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Dodatečné přihlášení v letním semestru je možné do 7. února 2021.


Číslo kurzu: 6228

Cena kurzu: 1000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 19. březen 2021 16:35 
Sdílet na:  
Napište nám
Chci newsletter
Jak k nám