Sv. Ludmila

Cyklus přednášek o sv. Ludmile připravila v malém předstihu Katedra církevních dějin a literární historie při příležitosti 1100 výročí od mučednické smrti světice, které připadne na 16. září 2021. Přední odborníci na jednotlivé úseky a témata dějin představí jednak život a jednak kult sv. Ludmily od počátků v 10. století přes dlouhých tisíc let až k současnosti. Ludmila spolu se svým vnukem Václavem jsou zakladateli českého křesťanského státu, jejich úcta tvoří jeden ze základních pilířů české státnosti i české církve.Garant kurzu

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Čtvrtek; 17:00-18:30 hod.


V celém akademickém roce 2020/2021 se s ohledem na epidemiologickou situaci výuka koná distanční formou. Předem nahrané přednášky jsou postupně zveřejňovány do aplikace Moodle a budou pro účastníky kurzu dostupné do konce roku.


Období výuky

Celý akademický rok 2020/2021


Počet hodin

14 h

7 přednášek x 90 min.


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled jednotlivých přednášek


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Dodatečné přihlášení v letním semestru je možné do 7. února 2021.


Číslo kurzu: 6218

Cena kurzu: 700 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 8. únor 2021 09:06 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám