Velcí mistři italské malby (II.)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními osobnostmi italské renesanční a barokní malby. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho význačného umělce, historii jeho života a obsah jeho tvorby. Přirozeně navazuje na kurz Velcí mistři italské malby (I.) probíhající v zimním semestru.Garant a vyučující kurzu

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.


Čas konání

Pondělí; 16:00 – 17:30 hod.


Forma

Vzhledem k protiepidemickým opatřením bude kurz realizován distanční formou. Předem nahrané přednášky budou účastníkům postupně rozesílány e-mailem a následně dostupné ke zhlédnutí do konce semestru.


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

24 h

12 přednášek x 90 min.


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled jednotlivých přednášek

 • 1. Tintoretto - 15. února 2021

 • 2. El Greco - 22. února 2021

 • 3. Palma Il Giovane - 1. března 2021

 • 4. Agnolo Bronzino - 8. března 2021

 • 5. Allesandro Allori - 15. března 2021

 • 6. Manýristé (Pontormo, Fiorentino,Vasari, Salviati) - 22. března 2021

 • 7. Bolognská škola – rodina Carracci I. - 29. března 2021

 • 8. Guido Reni - 12. dubna 2021

 • 9. Caravaggio I. - 19. dubna 2021

 • 10. Caravaggio II. - 26. dubna 2021

 • 11. Caravaggio II. - 3. května 2021

 • 12. Pietro da Cortona - 10. května 2021


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: do 7. února 2021

Číslo kurzu: 6226

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 8. únor 2021 08:56 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám