Licenciátní studia liturgiky


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Papežským liturgickým institutem sv. Anselma v Římě nabízí kněžím tříletá licenciátní studia liturgiky.
Garant:

PhDr. Radek Tichý, PhD.


Pro koho je studium určeno:

Jakožto součást trvalé formace je studium určeno kněžím, kteří by rádi prohloubili své znalosti posvátné liturgie, ale z nejrůznějších důvodů pro ně není možné studium v zahraničí. Studium je plně kompatibilní s výkonem duchovní správy ve farnosti.


Min. počet účastníků:

10


V případě, že si přejete vystavit fakturu, sdělte, prosím, tuto skutečnost referentovi CŽV, včetně fakturačních údajů.

Průběh studia

Tříleté studium katolické liturgie je organizováno v ročních cyklech Celoživotního vzdělávání (říjen-červen).


Výuka se koná dle osnov Papežského liturgického institutu kombinovanou formou:

  • samostudiem povinné literatury (v češtině)

  • blokovou kontaktní výukou v Praze a v Římě


Přednášejícími jsou vyučující v Praze a v Římě, výuka probíhá v češtině (simultánní tlumočení z italštiny je zajištěno).


Počet hodin:

56h/ročně


Termíny kontaktní výuky v roce 2024/2025:

podzimní termín: 23. - 25. 9. 2024

zimní termín: 27. - 30. 1. 2025 v Římě

jarní termín: 26. - 28. 5. 2025 v PrazeZakončení studia:

Zájemci, kteří absolvovali magisterské studium teologie, mohou studium zakončit obhajobou licenciátní práce a státní rigorózní zkouškou na Katolické teologické fakultě v Praze (při zachování platných předpisů UK a KTF UK); mohou také navázat doktorským studiem na Katolické teologické fakultě v Praze.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro zapsání do dalšího úseku studia: 15. 9. 2024

Číslo kurzu: 7316

Cena kurzu: 9.000 Kč/rok


Poplatek zahrnuje finanční odměnu pro vyučující, letenky římských profesorů do Prahy a poplatek za výuku na půdě Papežském liturgickém institutu sv. Anselma. Nezahrnuje cestu do Říma a ubytování v Římě a v Praze. Je možné obrátit se na diecézního biskupa s žádostí o finanční podporu studia. Pro srovnání: licenciát z liturgiky v Římě (pouze studium) stojí ročně 50 000 Kč.


Poté, co zašlete elektronickou přihlášku je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Pro studenty, kteří již absolvovali první ročník


Pokračování kurzu je podmíněno zaplacením účastnického poplatku, který je stejný, jako pro nové studenty. Ten můžete zaslat na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 čísel rodního čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.Poslední změna: 14. červen 2024 16:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám