Mistři staré nizozemské malby

Díla starých nizozemských mistrů obdivují lidé na celém světě. Zaujmou svým precizním malířským provedením, mistrovstvím detailu a také určitou tajemností, která z nich vyzařuje. Umíme ale porozumět obrazům Jana van Eyck či Hieronyma Bosche? Byl Bosch příkladný katolík anebo heretik, jak se o něm lze dočíst?


Cyklus přednášek je zaměřen především na poznání a interpretaci obrazů nejznámějších mistrů nizozemského umění. Jeho cílem je zejména naučit posluchače dešifrovat mnohdy složité významy, jež do nich malíři (a objednavatelé) ukryli. Společně se pokusíme prohlédnout si díla soudobým pohledem a také se zamyslíme, jak mohly být malby starých Nizozemců vnímány v době svého vzniku.Garant a vyučující

PhDr. Olga Kotková, Ph.D


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Pátek; 17:00 – 18:30 hod.


S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se výuka koná distanční formou. Každý týden jsou předem nahrané přednášky zveřejňovány do aplikace Moodle a budou pro účastníky kurzu dostupné do konce roku.


Období výuky

zimní semestr

od 9.10.2020 do 8.1.2021


Počet hodin

24 h

12 přednášek x 90 min.


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: od 31. března do 13. září 2020

Číslo kurzu: 6231

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 18. listopad 2020 12:55 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám