Egyptské umění

Kurz přístupnou formou přiblíží vybrané aspekty starověkého egyptského umění s důrazem na výtvarné postupy a techniky a na tzv. kánon zobrazování. Specifickými předměty zájmu budou ikonografie egyptského umění, architektura v propojení s malbou a grafikou a některé problémy spojené s užitým uměním.Garant a vyučující kurzu

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.


Místo a čas konání

ONLINE - aplikace Microsoft Teams

Úterý; 13:00 - 14:30 hod.


23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5. 2021


Forma

Vzhledem k protiepidemickým opatřením bude kurz realizován distanční formou. Výuka bude probíhat ONLINE ve stanoveném čase prostřednictvím aplikace MS Teams, do které dostane každý účastník přístup. Následně budou nahrávky přednášek dostupné ke zhlédnutí do konce semestru.


Období výuky

letní semestr


Počet hodin

24 h

12 přednášek x 90 min.


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: do 7. února 2020

Číslo kurzu: 6230

Cena kurzu: 1000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 1. duben 2021 22:16 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám