Význam a poselství Ježíšových podobenství

Podobenství je v evangeliích typický způsob Ježíšova vyučování. Zdánlivě prosté příběhy mají jinou funkci než ilustrovat náboženské pravdy. Zvou a zapojují posluchače/čtenáře do tajemné skutečnosti Božího království a současně působí jako prostředek osvobozující člověka od jeho předsudků a subjektivních projekcí. Kurz uvádí do čtení a výkladu vybraných podobenství ve světle biblické hermeneutiky a v kontextu biblického světa.Garant a vyučující kurzu

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.


Období výuky

letní semestr


Forma

Vzhledem k protiepidemickým opatřením bude kurz realizován distanční formou. Výuka bude probíhat ONLINE ve stanoveném čase prostřednictvím aplikace MS Teams, do které dostane každý účastník přístup. Následně budou nahrávky přednášek dostupné ke zhlédnutí do konce semestru.


Místo a čas konání

ONLINE - aplikace Microsoft Teams

Pondelí, 16:00-17:30 hod.

Termíny: 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5. 2021


Počet hodin

16 h

8 přednášek x 90 min.


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: do 7. února 2021

Číslo kurzu: 6241

Cena kurzu: 800 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 8. únor 2021 09:06 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám