Evangelizace

ONLINE

Jak je česká společnost vnímavá k evangeliu a jeho hlásání? V čem spočívá případná hluchota a nezájem o radostnou zvěst? Kurz evangelizace bude vycházet z aktuálního stavu společnosti a na tyto a další otázky bude hledat teologické odpovědi.


Účastníci se zastaví u hlavních momentů Písma, jak Starého tak Nového Zákona, kde se mluví o hlásání (Jonáš, poslání učedníků), a budou se jimi inspirovat pro současnou situaci. Podívají se taky na dokumenty církevního Magisteria (Evangelii nuntiandi, Evangelii gaudium) a vybrané místa tradice, se zřetelem na podobu kérygmatu. Cílem kurzu je nejen načrtnou dobrý teologický základ pro misii, ale jde mu také o přesah do praxe.Garant a vyučující kurzu

Josef Prokeš


Kněz českobudějovické diecéze. Studoval na papežské univerzitě Gregoriana obor Nová evangelizace. Je autorem knihy Pán se stará (Portál, 2019). V letech 2008–2015 působil jako spirituál Biskupského gymnázia. V současnosti je diecézním duchovním rádcem skautů, administrátorem ve farnostech Vodňany, Chelčice, Skočice a správcem poutního místa Lomec. V období epidemiologických opatření pastoračně působí i prostřednictvím sociálních sítí.


Místo a čas konání

ONLINE - aplikace Microsoft Teams

6. února 2021 (sobota)


Forma

Vzhledem k protiepidemickým opatřením bude kurz realizován distanční formou. Výuka bude probíhat ONLINE prostřednictvím aplikace MS Teams, do které dostane každý účastník přístup. Následně bude nahrávka přednášky dostupná ke zhlédnutí do konce semestru.


Počet hodin

8 h

jednodenní kurz


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Období pro podání přihlášky: do 21. ledna 2021

Číslo kurzu: 6248

Cena kurzu: 500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 27. leden 2021 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám