III. Efektivní řízení jako cesta k prosperitě

Číslo kurzu:

6541


Počet hodin:

24 h

8 setkání


Den a čas:

středa

15:30-17:45 h


Termíny výuky:

březen - květen 2022

23. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5. 2022


Termín pro podání přihlášky:

16. 3. 2022

Pokud jste se nestihli přihlásit do uvedeného data, můžete přijít přímo na přednášku a poplatek uhradit zpětně.


Podrobný popis

Třetí cyklus nazvaný „Efektivní řízení jako cesta k prosperitě" se bude věnovat specifikám řízení nikoliv z pohledu osobního, manažerského, ale z pohledu korporátního, z pohledu organizace, společných cílů, produktů, korporátních zdrojů a jejich využití.


V rámci cyklu budou popsána specifika církví a církevního prostředí, struktura a předmět jejich činnosti, různé formy církevních institucí a organizací, specifikum jejich systémového a právního postavení, specifické manažerské role, předpoklady pro činnost, rozlišování a využívání darů a hřiven.


Zároveň ale lze z církevní problematiky odvodit mnoho univerzálně platného, poučného pro jakoukoliv oblast podnikání nebo řízení úřadů a organizací. Důležité z hlediska řízení je především rozlišení odlišných atributů působení v soukromém, veřejném a mediálním prostoru. Úspěch v malé soukromé firmě, rodině či malém společenství vyžaduje jiné předpoklady, než úspěšné řízení a kolektivní rozhodování ve velkých korporacích a organizacích působících ve veřejném prostoru a závislých na něm. Odlišné řízení vyžadují podnikatelské aktivity, služby, veřejné služby, politika, neziskový sektor. Ještě jiné jsou předpoklady úspěšného působení v mediálním prostoru, který si žije do značné míry dle vlastních pravidel a ve vlastním světě, a aktivní působení na něj a aktivní vytváření mediálního obrazu je samostatnou mimořádně náročnou kapitolou.


Poslední změna: 10. duben 2021 17:29 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám