IV. Šedá je teorie, zelený strom života

Série seminářů s manažery a vlastníky

Číslo kurzu:

6542


Počet hodin:

24 h

24 setkání


Den a čas:

středa

18:00-19:00 h


Termíny výuky:

říjen 2021 - květen 2022

Ve všech dnech výuky předchozích třech kurzů.


Termín pro podání přihlášky:

30. 9. 2021

Pokud jste se nestihli přihlásit do uvedeného data, můžete přijít přímo na přednášku a poplatek uhradit zpětně.


Podrobný popis

Byla vydána spousta knih o modlitbě, ale žádná nenahradí modlitbu samotnou. Byla vydána spousta knih o managementu, ale žádná nenahradí praxi. Z teorií modlitby stejně jako z teorií managementu jen vzácně vypadne cenné zrno, které někoho obohatí. Chceme-li přesto někomu nabídnout pomoc, měli bychom nabídnut svojí osobní zkušenost. Jak praví klasik: „šedá je teorie, zelený strom života". A na tom je postaven nejen celý cyklus přednášek, ale především série seminářů. Proto tvůrci bloku výuky „Management (nejen) církve a církevních organizací" doplnily přednášky z praxe setkáním s různými lidmi z různorodé praxe.


Účast dosud potvrdili:

Janis Samaras, majitel a ředitel společnosti KOFOLA,  

Vojtěch Sedláček, sociální podnikatel,

Constantin Kinský, bankéř, investiční poradce a správce rodinného majetku,

Ondřej Kobza, kavárník,

Ing. Václav Cejthamr Ph.D., ředitel společnosti WestfalenGas s.r.o.,

Ing. Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky,

Ing. arch. Pavel Lejsek, majitel společnosti Šumavaplan,

Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro ČR, SR a Rakousko,

Ing. Pavel Racocha, MIA, ředitel KB Penzijní společnosti, a.s.,

Ivan Pilip, bývalý ministr, víceguvernér Evropské investiční banky, podnikatel v oblasti realit a nakladatelství,

Václav Marhoul, bývalý ředitel Barrandovských studií, majitel společnosti Silverscreen, režisér a producent filmů Mazaný Filip, Tobruk a Nabarvené ptáče,

Leoš Ryška, ředitel TV NOE,

Martin Holík, ředitel radia Proglas,

Mons. Tomáš Holub, diecézní biskup plzeňské diecéze a bývalý generální sekretář ČBK


Setkání budou bez pouček, ale zato s osobními příběhy. Setkání proběhnou formou dialogu s heslem: „Zeptejte se mě na to, co považujete za důležité vy, já vám odpovím na to, co považuji za důležité já." Účastníci kurzů budou mít možnost setkání se zkušenými manažery a budou mít možnost konfrontovat je s poučkami z přednášek i se svými vlastními představami o řízení. Jako hosté budou pozváni lidé ochotní mluvit o svých zkušenostech s řízením, o svých úspěších i neúspěších. Cílem je pozvat co nejméně sourodou skupinu lidí, aby byla každá výpověď originálním odhalením různých aspektů řízení, stejně jako výpovědí o různém prostředí a různých okolnostech, ve kterých management probíhá. Hosté budou vybíráni z okruhu podnikatelů, manažerů a majitelů firem, malých i velkých, tuzemských i zahraničních. Budou pozváni i lidé z veřejné správy, z neziskových organizací, organizátoři kulturních akcí, režisér a producent filmu. V posledním bloku setkání budou pozváni lidé působící v církvi na různých pozicích a na různých úrovních: farář, biskup, manažer či vlastník křesťanského média, představitel charity, církevní školy, představitel České biskupské konference.


Seminář v každém výukovém dni naváže na tříhodinový přednáškový blok. Začne v 18 hodin a bude trvat 1 hodinu. Ve skutečnosti bude vše záviset na ochotě a otevřenosti hosta a na intenzitě dialogu, který se podaří navázat. Jména a konkrétní termíny setkání budou na těchto stránkách doplňována tak, jak se je podaří domluvit a potvrdit.


Poslední změna: 10. duben 2021 17:30 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám