Pootevřený prostor

Přednášky o současné sakrální architektuře

Kurz představí dějiny sakrálních staveb a pojem sakrality v architektuře. Posluchači se seznámí s osobnostmi liturgického hnutí a sakrální architektury 20. stol., liturgickou reformou II. vatikánského koncilu a její aplikací. Předmětem kurzu budou také praktické otázky liturgického prostoru či představení konkrétních realizací současné sakrální architektury.


Garant a vyučující

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Středa


S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se výuka koná distanční formou. Předem nahrané přednášky jsou zveřejňovány do aplikace Moodle a budou pro účastníky kurzu dostupné do konce roku.


Období výuky

zimní semestr (říjen-prosinec)


Počet hodin

12 h

6 přednášek, 90 min., jednou za 14 dní


Harmonogram přednášek

  • 7. října 2020 - Co je kostel? debaty, rozepře, hádky

  • 21. října 2020 - Čtyři kostely a jeden antikostel aneb Praha kolem roku 1930

  • 4. listopadu 2020 - Rudolf Swartz, architekt jiné moderny aneb sedm plánů kostela

  • 18. listopadu 2020 - L´art sacré aneb kolik prostorů se vejde na jedno místo?

  • 2. prosince 2020 - Liturgická krajina aneb místa liturgie

  • 16. prosince 2020 - téma dle domluvy, třeba exkurze


Osvědčení

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Studenti UK si můžou kurz zapsat bezplatně jako volitelný předmět KDKU342.


Období pro podání přihlášky: do 13. září 2020

Číslo kurzu: 6256

Cena kurzu: 500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 16. listopad 2020 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám