Americká muzea a galerie

Přeneste se virtuálně přes Atlantský oceán a prozkoumejte evropské umění ve zcela jiném sociokulturním kontextu.


Cílem předmětu je seznámit posluchače se vznikem a vývojem muzejních a galerijních institucí na půdě USA. Formování a růst amerických sbírek je založen na evropských vzorech, a právě z tohoto pohledu budou americké sbírky představeny. Bude připomenuto, jakým způsobem američtí sběratelé získávali evropská mistrovská díla do svých sbírek, jaké vazby je pojily k evropskému trhu s uměním, jaké kontakty udržovali s obchodníky s uměním, a také jakým způsobem byly umělecké sbírky instalovány jak v privátních rezidencích, tak i veřejných muzeích.


Předmět je strukturován na základě chronologie, typologie a významu vybraných muzejních a galerijních institucí a jejich vztahu ke sbírkám evropského umění. Pozornost bude věnována slavným institucím Východního i Západního pobřeží. Analyzována bude jak architektonická podoba muzejních a galerijních objektů, tak i charakter sbírek v nich uložených; připomenuty budou osobnosti spjaté s jednotlivými institucemi, včetně proslulých, mnohdy kontroverzních sběratelů.Garant a vyučující kurzu:

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.


Počet hodin:

24 h; 12 setkání

2h/týdně


Výuka:

zimní semestr (říjen 2021 – leden 2022)

středa

17:00-18:30 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled přednášek

 1. Umělecká sbírka bankéře Johna Pierponta Morgana v New Yorku, 13. 10. 2021

 2. Privátní muzeum Fenway Court v Bostonu sběratelky Isabelly Stewart Gardnerové, 20. 10. 2021

 3. Fogg Art Museum Harvardské univerzity a muzejní kurz Paula Sachse, 27. 10. 2021

 4. Umělecká sbírka průmyslníka Henryho Claye Fricka v New Yorku, 3. 11. 2021

 5. Sbírka středověkého umění George Greye Barnarda a vznik The Cloisters v New Yorku, 10. 11. 2021

 6. Metropolitní muzeum umění v New Yorku, 17. 11. 2021

 7. Židovské muzeum, Guggenheimovo muzeum a Neue Gallerie Ronalda Laudera na Páté Avenue v New Yorku, 24. 11. 2021

 8. Národní galerie ve Washingtonu, D.C., 1. 12. 2021

 9. Evropské umění na pobřeží Pacifiku – Muzeum umění v San Franciscu a Muzeum umění v San Diegu, 8. 12. 2021

 10. Vydavatel William Randolph Hearst a jeho kalifornská rezidence v San Simenon, 15. 12. 2021

 11. Sbírka železničního magnáta Henryho Huntingtona a jeho ženy Arabelly v San Marinu a sbírka průmyslníka Nortona Simona v Pasadeně, 22. 12. 2021

 12. Sbírky průmyslníka Jeana Paula Gettyho v Los Angeles, 5. 1. 2022


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 7189

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 20. září 2021 11:35 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám