Americká muzea a galerie

Přeneste se virtuálně přes Atlantský oceán a prozkoumejte evropské umění ve zcela jiném sociokulturním kontextu.


Cílem předmětu je seznámit posluchače se vznikem a vývojem muzejních a galerijních institucí na půdě USA. Formování a růst amerických sbírek je založen na evropských vzorech, a právě z tohoto pohledu budou americké sbírky představeny. Bude připomenuto, jakým způsobem američtí sběratelé získávali evropská mistrovská díla do svých sbírek, jaké vazby je pojily k evropskému trhu s uměním, jaké kontakty udržovali s obchodníky s uměním, a také jakým způsobem byly umělecké sbírky instalovány jak v privátních rezidencích, tak i veřejných muzeích.


Předmět je strukturován na základě chronologie, typologie a významu vybraných muzejních a galerijních institucí a jejich vztahu ke sbírkám evropského umění. Pozornost bude věnována slavným institucím Východního i Západního pobřeží. Analyzována bude jak architektonická podoba muzejních a galerijních objektů, tak i charakter sbírek v nich uložených; připomenuty budou osobnosti spjaté s jednotlivými institucemi, včetně proslulých, mnohdy kontroverzních sběratelů.Garant a vyučující kurzu:

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.


Počet hodin:

24 h; 12 setkání

2h/týdně


Výuka:

zimní semestr (říjen 2021 – leden 2022)

středa

17:00-18:30 h


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přehled přednášek

 1. Umělecká sbírka bankéře Johna Pierponta Morgana v New Yorku

 2. Privátní muzeum Fenway Court v Bostonu sběratelky Isabelly Stewart Gardnerové

 3. Fogg Art Museum Harvardské univerzity a muzejní kurz Paula Sachse

 4. Umělecká sbírka průmyslníka Henryho Claye Fricka v New Yorku

 5. Sbírka středověkého umění George Greye Barnarda a vznik The Cloisters v New Yorku

 6. Metropolitní muzeum umění v New Yorku

 7. Židovské muzeum, Guggenheimovo muzeum a Neue Gallerie Ronalda Laudera na Páté Avenue v New Yorku

 8. Národní galerie ve Washingtonu, D.C.

 9. Evropské umění na pobřeží Pacifiku – Muzeum umění v San Franciscu a Muzeum umění v San Diegu

 10. Vydavatel William Randolph Hearst a jeho kalifornská rezidence v San Simenon

 11. Sbírka železničního magnáta Henryho Huntingtona a jeho ženy Arabelly v San Marinu a sbírka průmyslníka Nortona Simona v Pasadeně

 12. Sbírky průmyslníka Jeana Paula Gettyho v Los Angeles


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Do kurzu se lze přihlásit

 • prostřednictvím papírové přihlášky, kterou dostanete a vyplníte přímo na studijním oddělení v úředních hodinách.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 7189

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 15. červen 2021 10:39 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám