Staří mistři nizozemské malby

Díla nizozemských mistrů na první pohled zaujmou mistrovstvím detailu a tajemností, která z nich vyzařuje. Umíme ale porozumět obrazům Jana van Eyck či Hieronyma Bosche? Byl Bosch příkladný katolík anebo heretik, jak se o něm lze dočíst? Účastníci kurzu budou mít možnost prohlédnout si slavná díla soudobým pohledem, zamyslet se, jak mohly být vnímány v době svého vzniku a naučit se dešifrovat mnohdy složité významy, jež do nich malíři a objednavatelé ukryli.


Součástí kurzu je několik exkurzí v Národní galerii v Praze.


KAPACITA KURZU BYLA JIŽ NAPLNĚNA


Garant a vyučující:

PhDr. Olga Kotková, Ph.D


Počet hodin:

24 h

2h/týdně

12 setkání


Výuka:

letní semestr (únor - květen 2022)

čtvrtek

15:30-17:00 h


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Do kurzu se lze přihlásit

  • prostřednictvím papírové přihlášky, kterou dostanete a vyplníte přímo na studijním oddělení v úředních hodinách.

Termín pro podání přihlášky: 6. 2. 2022

Číslo kurzu: 6233

Cena kurzu: 500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 18. leden 2022 13:22 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám