I. Management 1 - ekonomika


Počet hodin:

22 h

11 setkání


Den a čas:

čtvrtek

15:00-16:30 h


Termíny výuky:

říjen 2022 - leden 2023

6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12. 2022 a 5. 1. 2023


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Podrobný popis

Kurz „Management I – Ekonomika“, který bude probíhat v zimním semestru, se pokusí účastníkům zprostředkovat ekonomické myšlení jako způsob chápání reality s pomocí účetních a ekonomických informací, který nicméně není o číslech, ale o tom, co se za čísly skrývá, co lze z čísel vyčíst, k čemu může ekonomické myšlení sloužit, jaké vyjadřuje hodnoty a jak napomáhá k dosahování stanovených cílů. Cílem správného ekonomického myšlení není finanční zisk nebo hromadění majetku, ale prosperita a dobré dílo. Zdrojem prosperity a cestou k dobrému dílu nejsou čísla, peníze a majetek, ale především lidé, spolupráce, společné hodnoty, nápady a schopnost je realizovat, efektivní využívání dostupných zdrojů, a především úsilí a využití příležitostí ve správný čas. V rámci kurzu budou vysvětleny principy účetnictví a obsah a použití hlavních ekonomických kategorií, se kterými pracují základní účetní výkazy. Ukážeme si některé ekonomické transakce a procesy, ekonomické zhodnocení zdrojů a kategorie majetku z účetního a ekonomického hlediska. Ukážeme si, jak se sledují a plánují výnosy, náklady, příjmy a výdaje, jak se řídí cash-flow, hodnotí výnosnost, návratnost, produktivita. Budou presentovány základní ekonomické a finanční nástroje, produkty, operace, účetní a daňové souvislosti. Kurz ukáže, jak se v nich orientovat, jak provádět a chápat základní analýzy, jak rozumět ekonomickému významu hlavních účetních kategorií a vztahům mezi nimi, co lze od finančních nástrojů očekávat, co lze s jejich pomocí zjistit a získat a jak s jejich pomocí dělat špatné i správné závěry. Kurz se dotkne problematiky oceňování a hodnocení investičních příležitostí, podniků, akcií. Cílem kurzu není vzdělat účastníky na účetní nebo ekonomy - na to je třeba studovat specializované školy či kurzy delší dobu. Cílem kurzu je orientovat se v problematice jako poučený laik, vědět kde a jak lze ekonomickou expertízu získat a naučit se ekonomické myšlení používat při řešení běžných problémů a rozhodnutí.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21. 9. 2021

Číslo kurzu: 8316

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 29. srpen 2022 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám