Management (nejen) církve a církevních organizací


Management je cílevědomá organizační činnost zaměřená na úspěch, ať už úspěchem rozumíme cokoliv. Je starý jako lidstvo samo. Svědčí o tom kromě jiného mnohá dějepisná a biblická svědectví (vznik starověkých říší, dílo proroků a králů, migrace celých národů, stavba/obnovení Jeruzaléma a chrámu). Výjimečným manažerem nebyl jen Henry Ford, Antonín Baťa, Steve Jobs nebo Bill Gates, ale dávno před nimi Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David, Nehemiáš, a především Ježíš, který zainvestoval svůj čas a úsilí do osobního rozvoje a formace svých učedníků a tím položil základy jedné z nejúspěšnějších organizací v historii lidstva – církve. Vynikajícími manažery byla i celá řada církevních postav a řada světců a světic, kteří svojí prací na vinici Páně budovali církev, stavěli chrámy a nemocnice a zakládali řády. Je až překvapivé, jak spolu korespondují moderní nauky o managementu, moudrost a inspirace obsažená v příbězích a příkladech ze Starého i Nového zákona a moudrost velkých postav církevní historie.


Cyklus kurzů, který se věnuje „Managementu nejen v církvi“, v roce 2022/2023 navazuje na první ročník uskutečněný ve studijním roce 2021/2022, kdy byly odpřednášeny 4 kompletní kurzy – první se věnoval managementu coby osobnímu rozvoji, druhý ekonomickým a podnikatelským otázkám, třetí managementu coby korporátní disciplíny a čtvrtým samostatným předmětem byla série setkání a seminářů s VIP manažery a vlastníky, kteří presentovali své osobní zkušenosti a příběhy. V novém studijním roce bude celý cyklus rozdělen do 6 samostatných kurzů.


Celý cyklus vychází z přesvědčení, že:

 • Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David nebyli teoretici, ale úspěšní vůdci

 • Ježíš je především Mesiáš, prorok a učitel, ale také položil základy organizace prosperující již 2000 let

 • Manažerské principy obsažené v Písmu jsou překvapivě moderní a aktuální

 • Moderní organizace (včetně církví) potřebují kromě nadšenců a odborníků i praktické manažery schopné efektivně využívat dostupné zdroje

 • Církve (nejen) mají trvale hledat způsob, jak využít potenciál, možnosti a schopnosti těch, kdo jsou ochotni pracovat na společné vizi a cílech

 • Církve (nejen) musí trvale zhodnocovat hřivny na všech úrovních a rovinách soukromého, veřejného i mediálního prostoru

Garant a vyučující

Program povede Ing. Roman Češka, věřící ekonom, manažer a podnikatel, ekonomický a investiční poradce a kouč, který své životní zkušenosti získal kromě jiného jako bývalý náměstek ministra, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, poslanec a ekonom pražského arcibiskupství.


Kontakt: roman.ceska@valueadded.czÚčastníci

KTF UK připravila kurzy pro ty, kdo si chtějí zvýšit manažerskou kvalifikaci praktickými zkušenostmi z podnikání a řízení úřadů, institucí, firem a rozličných aktivit, zkušenostmi zasazenými do kontextu biblické moudrosti a poučení z historie církve. Celý cyklus je zaměřen na ty, kdo se chtějí aktivně podílet na organizační, řídící a koordinační práci pro církve a církevní organizace. Může být ale užitečný i pro osobní rozvoj každého, kdo chce rozjet nebo změnit své podnikání, kdo chce organizovat neziskové a volnočasové aktivity, stejně jako pro všechny, kdo hledají uplatnění ve vedoucích a řídících funkcích ve státní správě, v organizacích, korporátních firmách a podnicích.


Místo konání

KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice

Akademický rok 2022/2023


Jednotlivé kurzy

Zimní semestr (říjen 2022 - leden 2023)

 • Management 1 - ekonomika

 • Management 2 - osobní rozvoj

 • Management 3 - seminář s VIP hosty 1


Letní semestr (únor - květen 2023)

 • Management 4 - podnikání

 • Management 5 - Řízení kolektivu, institucí a firem

 • Management 6 - Seminář s VIP hosty 2


Přihlášení do kurzu a zaplacení poplatku

Poté, co vyplníte a odešlete přihlašovací formulář, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je nutné uvést:

Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

Specifický symbol: číslo kurzu

Cena: 1.000 Kč / jeden kurz


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.

Osvědčení o absolvování

K úspěšnému absolvování kurzu je nutné se účastnit min. 75 % výuky a odevzdat závěrečný hodnotící formulář.Poslední změna: 19. prosinec 2022 14:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám