II. Management 2 - osobní rozvoj


Číslo kurzu:

8317


Počet hodin:

22 h

11 setkání


Den a čas:

čtvrtek

16:45 - 18:15


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Termíny výuky:

říjen 2022 - leden 2023

6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12. 2022 a 5. 1. 2023


Termín pro podání přihlášky:

14. 9. 2022


Podrobný popis

Kurz „Management II – Osobní rozvoj“, který bude probíhat v zimním semestru, bude zaměřen na nejvýznamnější zdroj, který je klíčový jak pro osobní život, tak pro úspěšný management a podnikání – osobnost, její schopnosti, dispozice a motivace. Mezinárodní průzkumy ukázaly, že až 84 % lidí není na své práci zaangažováno a chodí do práce jen z povinnosti. Nevěnují se tomu, na co mají předpoklady, a nevěnují svůj čas věcem, které je těší a přinesli by jim uznání. Přitom uspokojená potřeba uznání a spokojenost v práci přináší pocit štěstí a s ním zvýšenou produktivitu práce až o 30 %. Kurz vychází z myšlenky, že není špatných pracovníků a manažerů, pouze jsou lidé využívání nevhodným způsobem na nevhodných pozicích. Bude probrána osobnost manažera, různé manažerské role, různé typy lidí podle vrozených dispozic, předpoklady pro zvládání úkolů a možnosti rozvoje osobních kvalit pro úspěch. Lepší pochopení sebe samého může pomoci chápat své spolupracovníky a vybírat si je podle situací a úkolů. K úspěchu a spokojenosti patří práce s hodnotami a osobní vizí, čeho chci dosáhnout a proč. S tím souvisí naše motivace, proč děláme, co děláme, a proč pro určitý úspěch děláme maximum a jiná předsevzetí končí bez úspěchu. Důležitým aspektem je také čas, který je nejen nejvzácnějším statkem, který mají lidé k dispozici, ale také ekonomickou veličinou, která ovlivňuje úspěch či neúspěch. V neposlední řadě je důležité porozumět tomu, co v nás je přednastaveno a co nelze měnit, jaké máme dispozice pro úspěšné zvládání úkolů. Tyto hřivny a talenty, jichž se nám dostalo, nás nedělají dobré či špatné, ale jsou klíčem k pochopení, jaký typ osobnosti jsme a jaké činnosti, jakou zátěž a jaký způsob komunikace a spolupráce s lidmi jsou pro nás vhodné a co je reálné nás očekávat. V kurzu se pokusíme dosáhnout toho, aby si účastníci uvědomili své silné a slabé stránky a soustředili se na rozvoj především těch silných. Pozornost bude také věnována důležitosti informací, jejich významu pro management, tomu, jak je správně využívat a jak rozlišit důležité a pravdivé v současném moři balastu a informačního šumu. Teprve soulad našich hřiven, motivace, hodnot, vizí, časových dispozic a reálně zhodnocených možností nám umožní racionální a správné rozhodování, co dělat a jak, kam směřovat energii a zdroje, co je žádoucí, možné a reálné, jaké si klást krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle, jak je sledovat a vyhodnocovat, a co považovat za úspěch a prosperitu pro sebe i pro druhé.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21. 9. 2021

Číslo kurzu: 8317

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 29. srpen 2022 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám