IV. Management 4 - podnikání


Číslo kurzu:

8319


Počet hodin:

26 h

2 setkání


Den a čas:

čtvrtek

15:00-16:30 h


Termíny výuky:

únor - květen 2023

16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5. 2023


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Podrobný popis

Kurz „Management IV – Podnikání“, který naváže na první kurz (Management I - ekonomika) v letním semestru, se bude věnovat smyslu, možnostem, přínosům a rizikům podnikání. Pod pojmem podnikání se většinou vybaví peníze a majetek. Tyto zdroje jsou ale nejen v církvi především závazkem k zodpovědnosti a k dobrému slouží jen tehdy, když jsou využívány pro dobré účely a ve službě dobrých a užitečných vizí. Jsou méně vzácným statkem, než příležitost, informace, čas a kvalitní lidé s dobrými nápady a kreativním, podnikatelským a zodpovědným přístupem. Pokud už někdo majetek má, nechť jej spravuje s péčí řádného hospodáře, jako se měl biblický správce starat o svěřené hřivny. Pokud majetek nemá využití pro dobré cíle, stává se starostí, závazkem, zátěží, rozptýlením od podstatného, žroutem pozitivní energie, bohatstvím, které brání vejít do království Božího. V takovém případě je vhodné najít způsob, jak jej nabídnout jiným lidem, kteří ho dokáží využít efektivněji a užitečněji. V kurzu si ukážeme případy zodpovědné správy majetku i způsoby, jak majetek získávat, spravovat a prodávat. Představíme si různé druhy podnikání dle oborů, charakteru řízení, velikosti, struktury vlastníků, ale především představí podnikání jako službu a postavení podnikatele jako služebníka. Představíme důležitost podnikatelských vizí a cílů, znalost činností a produktů, znalost trhu a jeho hráčů, konkurence a alternativních možností dosahování cílů, důležitost partnerství a synergií. Rozlišíme „core byznys" od vedlejších aktivit a důležitost toho, aby se každý především věnoval svým hlavním aktivitám a nenechal se rozptylovat podružnostmi. Ukáže možnosti financování podnikatelských aktivit a častou chybu, kdy se peníze nedaří sehnat, protože podnikatelský plán je nadhodnocený, náklady podhodnocené a předpoklady a očekávané výnosy nereálné. Krátce budou představeny bankovní služby, kapitálový trh, způsoby sdružování kapitálu, vyhledávání investičních příležitostí a kapitálových partnerů, základní formy investic na zelené louce, akvizic, investic a fúzí. Předvedeme si zodpovědné rozhodování o investicích a hodnocení podnikatelských příležitostí, analýzy rizik a způsoby jejich eliminace a řízení, shrneme důležité předpoklady podnikatelských úspěchů a chyby v rozhodování, které zaručeně vedou k neúspěchu. Součástí kurzu bude i představení některých církevních investic a kritická analýza, jaké podnikání je pro církev vhodné a jaké ne.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 15. 2. 2023

Číslo kurzu: 8319

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 20. prosinec 2022 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám