VI. Management 6 - seminář s VIP hosty 2


Číslo kurzu:

8320


Počet hodin:

26 h

2 setkání


Den a čas:

čtvrtek

18:30-20:00 h


Termíny výuky:

únor - květen 2023

16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5. 2023


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Podrobný popis

Byla vydána spousta knih o modlitbě, ale žádná nenahradí modlitbu samotnou. Byla vydána spousta knih o managementu, ale žádná nenahradí praxi. Z teorií modlitby stejně jako z teorií managementu jen vzácně vypadne cenné zrno, které někoho obohatí. Chceme-li přesto někomu nabídnout pomoc, měli bychom nabídnut svojí osobní zkušenost. Jak praví klasik: „šedá je teorie, zelený strom života". A na tom je postaven další cyklus přednášek a seminářů, který doplňuje teoretickou výuku v kurzech I. – IV. a časově i obsahově na ně navazuje. Hosty seminářů budou stejně jako v předchozím roce lidé s bohatou manažerskou a podnikatelskou zkušeností z mnoha oborů a oblastí fungování, včetně hostů z církevního prostředí. Pro informaci je zde zveřejněn seznam hostů a setkání tak, jak se uskutečnila v roce 2021 / 2022. Hosté tvořili velmi zajímavou skupinu osobností, které většinou známe jen z televize, počítačů a novin a časopisů, a jejich presentované zkušenosti nabídly velmi komplexní pohled na svět podnikání a managementu. V novém ročníku bude snaha zkombinovat stejné hosty s novými zajímavými jmény. Konkrétní program setkání se bude teprve tvořit podle časových možností hostů a termíny s konkrétními hosty budou zveřejňovány postupně na stránkách fakulty. Setkání jsou nově koncipována na 90 minut s tím, že nejprve každý host v přednášce představí sebe, svoji profesionální kariéru a své nejdůležitější zkušenosti. Následně proběhne diskuse, kde budou moci účastníci seminářů naživo položit hostům dotazy týkající se předmětu výuky a jejich profesních zkušeností. Kurz „Management V – Seminář s VIP hosty I.“ bude probíhat v podzimním semestru a setkání budou časově navazovat na výuku ostatních manažerských kurzů. Kurz „Management VI – Seminář s VIP hosty II.“ bude stejným způsobem probíhat v jarním semestru. Novinkou je, že semináře budou zpřístupněny i pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy a pro veřejnost, aniž by museli být účastníci přihlášeni na celý kurz.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 15. 2. 2023

Číslo kurzu: 8320

Cena kurzu: 1.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 10. květen 2022 15:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám