V. Management 5 - řízení kolektivu, institucí a firem


Číslo kurzu:

8315


Počet hodin:

26 h

2 setkání


Den a čas:

čtvrtek

16:45-18:15 h


Termíny výuky:

únor - květen 2023

16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5. 2023


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Podrobný popis

Kurz „Management V – Řízení lidí, zdrojů a organizací“, který naváže na druhý kurz (Management II - osobní rozvoj) v letním semestru, bude pozornost převedena z osobnosti manažera na samotný management, neboli činnosti při řízení lidí, zdrojů a organizací. Při řízení nejde primárně o rozdávání pokynů, organizaci práce a koordinaci, ale o správné chápání zdrojů a jejich nasměrování k efektivnímu využití a práci s nimi. Management je kreativní tvůrčí činnost v neustále se měnícím prostředí, kde se žádná situace neopakuje stejně a kde je třeba být připraven vždy a znovu vyhodnocovat možnosti a volit vhodná řešení. Management je umění efektivního využití možného. Při řízení lidí je stejně jako u řízení sama sebe nejprve třeba kriticky zhodnotit vlastní předpoklady pro úspěšné řízení lidí, a realisticky hodnotit talenty, hřivny, silné a slabé stránky, schopnosti a možnosti, kterými disponují lidé v týmu. Sebehodnocení a správný odhad na lidi jsou klíčem k efektivnímu sestavování týmů, zařazení lidí do jednotlivých rolí, využívání jejich silných stránek a pokrývání slabých stránek a nedostatků. Úspěšné týmy sdílejí společné hodnoty, srozumitelnou vizi a přirozenou motivaci k úspěchu. Dobrý manažer přirozenou motivaci rozvíjí a posiluje finančními i nefinančními motivačními nástroji. Pracuje s informacemi a nastavováním cílů, s reálným hodnocením možností a alternativ, hledá optimální způsoby rozhodování, pracuje se zpětnou vazbou a schopností analyzovat a hodnotit činnost, příležitosti, rizika. Důležitá je odvaha reagovat na vývoj, přizpůsobovat se vývoji situace a korigovat riziková a nesprávná rozhodnutí. K managementu patří správné užívání lidských, materiálních, nehmotných i finančních zdrojů, které jsou k dispozici. K manažerským nástrojům patří analýzy, kalkulace, plánování, manažerské účetnictví a reporty, zadávání a kontrola úkolů, delegování, komunikace. Základem organizované činnosti je správné nastavení kompetencí – pravomocí a odpovědnosti, vymezení funkčních a pracovních rolí, správná volba organizační struktury a využití liniových, funkčních, procesních, produktových a maticových prvků řízení. Odlišné situace vyžadují odlišné styly řízení – autokratický, demokratický, liberální, byrokratický. Jiný přístup a dovednosti vyžaduje systémové a koncepční řízení, operativní řízení, projektové řízení, krizové řízení, management změn, řešení konfliktů. Jiné je řízení porad a malých ad hoc sestavených týmů, malých, středních a velkých podniků a organizací. Jiný přístup vyžaduje řízení v oblasti veřejné správy, podnikání a služeb, v oblasti politiky a neziskového sektoru. Specifické je i církevní prostředí, které je velmi decentralizované a v němž má řada subjektů specifické právní i společenské postavení. Samostatnou kapitolou je řízení mediálních aktivit a aktivní vytváření mediálního obrazu ve veřejném prostoru.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 15. 2. 2023

Číslo kurzu: 8315

Cena kurzu: 2.000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 20. prosinec 2022 10:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám