Management (nejen) církve a církevních organizací


Katolická teologická fakulta UK nabízí v akademickém roce 2021/2022 vzdělávací cyklus Management (nejen) církve a církevních organizací. Cyklus pozůstává ze tří ucelených a na sebe navazujících kurzů věnovaných otázkám managementu a jednoho praktického semináře.Celý cyklus vychází z přesvědčení, že:

 • Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David nebyli teoretici, ale úspěšní vůdci

 • Ježíš je především Mesiáš, prorok a učitel, ale také položil základy organizace prosperující již 2000 let

 • Manažerské principy obsažené v Písmu jsou překvapivě moderní a aktuální

 • Moderní organizace (včetně církví) potřebují kromě nadšenců a odborníků i praktické manažery schopné efektivně využívat dostupné zdroje

 • Církve (nejen) mají trvale hledat způsob, jak využít potenciál, možnosti a schopnosti těch, kdo jsou ochotni pracovat na společné vizi a cílech

 • Církve (nejen) musí trvale zhodnocovat hřivny na všech úrovních a rovinách soukromého, veřejného i mediálního prostoru

Jednotlivé kurzy

 1. Management jako cesta k úspěchu (6539)

  řízení lidí, procesů a zdrojů

 2. Ekonomické řízení a podnikání jako cesta k zodpovědnosti (6540)

  základy ekonomického řízení, správy majetku a zodpovědného podnikání

 3. Efektivní řízení jako cesta k prosperitě (6541)

  specifika řízení církví a církevních organizací s přihlédnutím k odlišným rolím působení v soukromém, veřejném i mediálním prostoru

 4. Šedá je teorie, zelený strom života: Série seminářů s manažery a vlastníky (6542)

  setkání se zkušenými manažery a vlastníky firem


Garant a vyučující

Program povede Ing. Roman Češka, věřící ekonom, manažer a podnikatel, ekonomický a investiční poradce a kouč, který své životní zkušenosti získal kromě jiného jako bývalý náměstek ministra, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, poslanec a ekonom pražského arcibiskupství.


Kontakt: roman.ceska@valueadded.czÚčastníci

KTF UK připravila kurzy pro ty, kdo si chtějí zvýšit manažerskou kvalifikaci praktickými zkušenostmi z podnikání a řízení úřadů, institucí, firem a rozličných aktivit, zkušenostmi zasazenými do kontextu biblické moudrosti a poučení z historie církve. Celý cyklus je zaměřen na ty, kdo se chtějí aktivně podílet na organizační, řídící a koordinační práci pro církve a církevní organizace. Může být ale užitečný i pro osobní rozvoj každého, kdo chce rozjet nebo změnit své podnikání, kdo chce organizovat neziskové a volnočasové aktivity, stejně jako pro všechny, kdo hledají uplatnění ve vedoucích a řídících funkcích ve státní správě, v organizacích, korporátních firmách a podnicích.


Místo konání

KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice

do 15. 12. 2021 učebna P3, od 16. 2. 2022 učebna P1


Cena

Kurzy zdarma:

Pro všechny studenty UK, pokud si je zapíší jako volitelné předměty (KVAR030, KVAR031, KVAR032, KVAR033).


Základní cena kurzů:

 • I. - III. kurz: 2.000 Kč/kurz

 • IV. kurz: 1.000 Kč

  nebo zdarma pro každého účastníka alespoň jednoho z třech kurzů

50 % sleva

Pro seniory s nárokem na důchod (U3V), studenty ostatních teologických fakult, kněze a trvalé jáhny působící v diecézích na území ČR, členy řádů a pracovníky církevních škol, charit a zdravotnických zařízení.


Přihlášení do kurzu a zaplacení poplatku

Pokud jste se nestihli přihlásit do uvedeného data, můžete přijít přímo na přednášku a poplatek uhradit zpětně.


Poté, co vyplníte a odešlete přihlašovací formulář, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla

Specifický symbol: číslo kurzu


Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Osvědčení o absolvování

K úspěšnému absolvování kurzu je nutné se účastnit min. 3/4 výuky a odevzdat závěrečný hodnotící formulář. Studenti UK za absolvování každé části obdrží 3 kredity. Všichni absolventi kurzu mohou na požádání obdržet osvědčení o absolvování kurzu.Poslední změna: 1. říjen 2021 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Hroznata Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám